نقاشی رافائل از زرتشت، بطلمیوس، ارسطو و افلاطون

نقاشی رافائل در واتیکان، تصویری از زرتشت که گویی از آسمانِ آبی در دست دارد رو به روی بطلمیوس جغرافیدان یونانی عهد باستان، که ایستاده و کره زمین را نشان می دهد، نمایان است.ارسطو هم زمین و افلاطون هم آسمان را نشان می دهد.

عکسهای تاریخی ، تصاویر تاریخی، عکسهای قدیمی ، بزرگان تاریخ